Hakemistot

merkintäkieli; ~ kuvauskieli
en   markup language
määritelmä   
rakenteisen aineiston rakenteen tai ulkoasun osoittamiseen käytettävä kieli, joka perustuu aineistoon lisättävien määrämuotoisten tunnisteiden (1) käyttöön
huomautus   
Merkintäkieltä (kuten SGML, HTML ja XML) käyttämällä voidaan varmistaa, että aineiston rakenne kuten otsikkohierarkia ja kappalejako säilyvät halutunlaisena, vaikka aineiston lukemiseen käytettäisiin erilaisia merkintäkieltä tulkitsevia ohjelmia ja laitteita.
Osa merkintäkielistä on luonteeltaan metakieliä (esim. SGML ja XML), eli niitä voidaan käyttää aineiston rakenteen tai ulkoasun osoittamisen lisäksi itse tunnisteiden (1) määrittelyyn ja niillä osoitettujen tietoyksikköjen sisällön luonnehdintaan. Tällaisia merkintäkieliä voidaan kutsua myös kuvauskieliksi (engl. description language). Erilaisia kuvauskieliä voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin, esimerkiksi mikropiirien, tietokantarakenteiden tai tulostettavien sivujen kuvaamiseen.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2010-12-28

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: