Haku

 lån i inhemsk valuta lån som beviljas mot säkerhet enligt låntagaren enligt långivaren enligt lånets förmedlare enligt lånets valuta enligt lånets löptid enligt säkerhet enligt lånets syfte enligt återbetalningssätt enligt kreditavtalets form lån kredit som består av rätt att förfoga över ett penningbelopp under överenskommen tid och med överenskomna betalningsvillkor organisationslån lån till fackligt ansluten löntagare banklån lån beviljat av en bank notariatlån lån som förmedlas av en bank valutalån lån i utländsk valuta valutakorglån valutalån sammansatt av olika valutor kortfristigt lån långfristigt lån serielån lån uppdelat i serier med olika löptider och olika räntesatser blancolån lån som beviljas utan säkerhet bolån lån som är avsett för inköp eller reparation av bostad konsumtionslån lån som är avsett för konsumtion studielån konsumtionslån som beviljas till en studerande annuitetslån lån där summan av ränta (1) och amortering är densamma vid varje delbetalning lån med jämna amorteringar lån där amorteringen är fast och räntan (1) minskar vid varje avbetalningstillfälle stående lån lån där delbetalningarna består enbart av ränta (1) under lånetiden och vars hela lånebelopp amorteras när lånet förfaller skuldebrevslån lån som beviljas mot skuldebrev (1) Om begreppsdiagrammen Bank- och finansterminologi Lån PARTITIV RELATION ASSOCIATIV RELATION GENERISK RELATION FLERDIMENSIONELLT SYSTEM KOMPLETTERANDE INFORMATION © Bank- och finanstermgruppens koordineringsgrupp och Terminologicentralen TSK rf indelnings- grund