Esittely

Yhtenäinen termien käyttö selkeyttää viestintää ja ennaltaehkäisee väärinkäsityksiä. Alan sanastosta termit löytyvät helposti ja säästävät termiongelmien ratkaisemiseen käytettyä aikaa.

Pankki- ja rahoitusalan sanastotyöryhmä pyrkii yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan alan ruotsin- ja suomenkielistä termistöä sekä tarjoamaan kootun sanaston yleiseen käyttöön. Sanasto on syntynyt Sanastokeskus TSK:n sekä pankki- ja rahoitusalan asiantuntijoiden yhteistyönä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluu erityisesti pankkien henkilökunta. Termipankki on kuitenkin arvokas apuväline myös muun muassa kääntäjille, toimittajille, tiedottajille ja pankkien asiakkaille.