Toimintapa

Pankki- ja rahoitusalan sanastoa tehdään sanastotyöryhmänä, joka koostuu kahdesta eri osasta: koordinointiryhmästä ja lausuntoryhmästä.

Kielen ja erikoisalan asiantuntijoista koostuva koordinointiryhmä päättää käsitteiden määritelmistä sekä suomen- ja ruotsinkielisistä termisuosituksista. Koordinointiryhmän käsittelyn jälkeen aineisto julkaistaan Pankki- ja rahoitussanastossa, ja julkaisusta lähetetään tieto laajemmalle lausuntoryhmälle, jonka jäsenet voivat halutessaan kommentoida aineistoa erityisosaamisensa mukaan. Kommentit käsitellään koordinointiryhmässä, minkä jälkeen tarvittavat muutokset julkaistaan termipankissa.

Lausuntoryhmän jäseneksi voi liittyä kuka tahansa alan sanaston kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Tavoitteena on, että lausuntoryhmässä olisi edustettuna mahdollisimman monipuolisesti pankki- ja rahoitusalan osaajia. Yhdestä organisaatiosta voi ilmoittautua ryhmään useita henkilöitä.

Lausuntoryhmän jäseneksi haluavat voivat ilmoittautua Sanastokeskukseen sähköpostitse tai puh. 045 7831 7834.