Hankkeen historiaa

Sanastokeskuksen (aik. Tekniikan Sanastokeskus) koordinoima pankki- ja rahoitusalan sanastoprojekti käynnistettiin vuoden 2001 alussa. Aloite tuli ensisijaisesti alan tekstien kääntäjiltä, jotka olivat huomanneet termistön käytössä vaihtelevuutta, joka vaikeutti viestintää. Järjestelmällisen sanastotyön tarvetta lisäsivät myös kansallisten pankkien yhdistyminen pohjoismaisiksi pankeiksi sekä muut muutokset pankki- ja rahoitusmaailmassa. Hankkeen tavoitteeksi asetettiinkin sanaston kerääminen, yhtenäistäminen ja saattaminen yleiseen käyttöön.

Aluksi projektin pääkielenä oli ruotsi, jolloin käsitteet määriteltiin ruotsiksi. Termeille annettiin aina myös suomenkieliset vastineet ja toisinaan myös englanninkieliset vastineet. Palautteen perusteella suomen kielen asemaa sanastossa pyrittiin parantamaan mm. kääntämällä määritelmiä suomeksi. Käsiteanalyysin lähtökohtana on ollut alusta pitäen ensisijaisesti Suomen järjestelmä ja toissijaisesti pohjoismaiset ja eurooppalaiset järjestelmät.

Projektimuotoisen sanastotyön aikana, vuoden 2003 loppuun mennessä sanastoon kerättiin noin 600 käsitettä. Vuoden 2004 alussa siirryttiin projektityöskentelystä sanastotyöryhmään, joka jatkaa sanaston laajentamista.