Bakgrund

Terminologicentralen TSK:s bank- och finansordlisteprojekt igångsattes i början av 2001. Initiativet togs främst av översättare som upptäckte att termbruket inom branschen var brokigt. Behovet av ett systematiskt ordlistearbete blev också aktuellt i och med nordiska fusioner av banker samt övriga förändringar inom bank- och finansvärlden. Målsättningen för projektet var att samla in, harmonisera och tillhandahålla terminologi.

Projektets arbetsspråk var från början svenska och begreppsdefinitionerna skrevs på svenska. Termerna fick alltid finska termmotsvarigheter och ibland även engelska ekvivalenter. Tack vare den respons projektet fått, strävar vi till att förbättra finskans ställning i projektet, bland annat genom att översätta definitionerna till finska. Utgångspunkten i arbetet har hela tiden i första hand varit de finländska förhållandena, utöver det har förhållandena i de övriga nordiska länderna eller i Europa beaktats vid behov.

Vid utgången av år 2003 innehöll termbanken ca 600 begrepp. I början av år 2004 bildades en termgrupp som fortsätter arbetet med bank- och finansordlistan.