Ingångssida

Till RSS-flödet. RSSTerminologicentralen rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
29.09.2023Nekrolog: Till minnet av Heidi Suonuuti
03.08.2023Materialet av vetenskapstermbanken i Finland uppdaterats i TEPA-termbanken
01.08.2023IATE-material uppdaterad i TEPA Termbank
25.04.2023Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 04/2023
Aktuella projekt
22.11.2023Ordlista om geodata inom statistik
01.11.2023Ordlista för kontinuerligt lärande
05.06.2023Terminologiarbete om trafik och områden
03.04.2023Terminologiarbete för en övergripande arkitektur för yrkesutbildning
12.01.2023Den uppdaterade MAO/TAO-ontologin i Finto-service
18.11.2022Terminologiarbete om underhåll av trafikleder för Trafikledsverket
10.10.2022Terminologi- och ontologiarbete för Museiverket
Övriga nyheter
18.06.2021 Presentationer från Nordterm 2021 finns på webben
23.04.2021Nordterm 2021: Abstrakten tillgängliga