Ingångssida

Till RSS-flödet. RSSTerminologicentralen rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
21.12.2023Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 12/2023
21.12.2023Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2024
29.09.2023Nekrolog: Till minnet av Heidi Suonuuti
03.08.2023Materialet av vetenskapstermbanken i Finland uppdaterats i TEPA-termbanken
Aktuella projekt
21.02.2024Terminologiarbete om datastrukturer för miljövården
08.02.2024Nya begreppsbeskrivningar i MAO/TAO-ontologin
08.02.2024Uppdatering av Integrationsordlista
22.11.2023Ordlista om geodata inom statistik
01.11.2023Ordlista för kontinuerligt lärande
05.06.2023Terminologiarbete om trafik och områden
03.04.2023Terminologiarbete för en övergripande arkitektur för yrkesutbildning
Övriga nyheter
18.06.2021 Presentationer från Nordterm 2021 finns på webben
23.04.2021Nordterm 2021: Abstrakten tillgängliga