Ingångssida

Till RSS-flödet. RSSTerminologicentralen rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
02.02.2022Materialet av vetenskapstermbanken i Finland uppdaterats i TEPA-termbanken
02.02.2022IATE-material uppdaterad i TEPA Termbank
24.01.2022Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 01/2022
Aktuella projekt
03.08.2022Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på hösten 2022
10.05.2022Den uppdaterade LIIKO-ontologin publicerad i Finto-servicen
05.04.2022Begreppsarbete om informationssäkerhet
28.03.2022Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på våren 2022
15.03.2022Ordlista för anpassad motion
15.03.2022Evenemangs-, hobby- och utbildningsklassificeringar på verktyget Kodlistor
07.03.2022Terminologiarbete om den inre säkerheten
Övriga nyheter
18.06.2021 Presentationer från Nordterm 2021 finns på webben
23.04.2021Nordterm 2021: Abstrakten tillgängliga
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo.
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
De nyaste publikationerna