Utveckling och standardisering av terminologiarbetets metoder

Terminologicentralen tillämpar terminologins teorier och principer metodiskt i sitt terminologiarbete. Terminologiarbets metoder och verktyg utvecklas kontinuerligt på Terminologicentralen främst i samband med olika projekt.

Terminologins metoder standardiseras i den internationella standardiseringsorganisationen ISO:s terminologikommitté ISO/TC 37. Terminologicentralen deltar i standardiseringsarbetet.

Utförligare uppgifter om standarder som TC 37 har gjort finns på de finska sidorna.