Deltagare i terminologiarbete och ontologiarbete

För att vara effektiv måste en ordlista utarbetas noggrant: det är viktigt att följa de allmänna principerna och metoderna för terminologiarbetet och att ha experter på både terminologiarbetet och på ordlistans ämnesområde som deltagare i arbetet. De här kraven är lika viktiga andra typer av arbete som bygger på begreppsanalys såsom ontologiarbetet.

Terminologiarbetet kräver ofta samarbete mellan ämnesspecialister, terminologer och möjligen även andra specialister (t.ex. systemutvecklare). Inom ett flerspråkigt terminologiarbete behöver man ofta ytterligare språkexperter såsom översättare, som kan välja lämpliga termer på olika språk eller översätta begreppsbeskrivningar.