Vad är ontologiarbete och varför behövs det?

I sin mest traditionella form syftar terminologiarbetet till att främja kommunikation mellan människor. Ontologiarbete syftar i sin tur till att presentera data om begrepp på ett sätt som även datorer kan utnyttja. Ändamålet med ontologiarbetet är att skapa och underhålla ontologier som presenterar information om begreppen inom ett fackområde på ett sätt som stöder maskinresonemang. Ontologierna, speciellt de som är baserade på tesaurusar, kan användas för att främja databeskrivning och informationssökning samt att stödja olika tillämpningar av den semantiska webben.

Ontologier är baserade på begrepp och relationer mellan dem. Därför är begreppsanalys, den nödvändiga metoden inom terminologiarbetet, också en lämplig metod för ontologiarbetet. Begreppsanalysen hjälper till att både identifiera och presentera information om begrepp.

Ontologiarbete

Ontologiarbetet gäller beskrivning av begrepp. Inom ontologiarbetet beskrivs begreppen ofta med hjälp av generiska, partitiva och associativa begreppsrelationer, speciellt då arbetet är baserat på en tesaurus. Vid behov kan man också använda mer specifika begreppsrelationer eller lägga till begreppsbeskrivningar i textformat för mänskliga användare. Sådana beskrivningar (definitioner och anmärkningar) använder man typiskt inom terminologiarbetet.

Liksom terminologiarbetet kan också ontologiarbetet organiseras som ett projekt där ämnesspecialister och experter på begreppsanalys, dvs. terminologer, arbetar tillsammans. När ämnesspecialisterna och terminologerna delar arbetet med varandra kan ämnesspecialisterna koncentrera sig på sitt kompetensområde, vilket gör arbetet mer effektivt.

Terminologicentralen har deltagit i skapandet och utvecklingen av Yleinen suomalainen ontologia (YSO) och flera specialontologier (se Finto service).