Termbanken TEPA

TEPA är en termbank som upprätthålls av Terminologicentralen TSK. Termbanken är en samling av cirka 355 000 termposter med fackspråkliga termer och definitioner. Den innehåller fackordlistor, ordböcker och termdatabaser från Terminologicentralen och andra experter. De språk som mest förekommer i TEPA är finska, svenska, engelska och tyska.

Källorna i TEPA är grupperade enligt källans typ eller ursprung. Som grupper kan man söka från terminologiska ordlistor, Vetenskapstermbanken, EU:s termdatabas IATE, Electropedia och övriga ordlistor. Som standard tillämpas sökningen på alla källor, men sökningen kan ytterligare begränsas till vissa ordlistegrupper genom att välja en eller flera grupper.

Termbanken TEPA publiceras i Kielikone Oy:s MOT®-ordboksprogramvara. Terminologicentralen får stöd från undervisnings- och kulturministeriet för att upprätthålla kostnadsfri användning av TEPA.

Till TEPA