Ontologiprojekt

Ett traditionellt terminologiarbete har som mål att göra kommunikation mellan människor mer effektiv. Ontologiarbetets syfte är däremot att föreställa information om ett visst begreppssystem på ett sådant sätt att även datorer kan utnyttja den. Ontologier passar bra till stöd för informationssökning och semantisk beskrivning av data. De kan också användas i olika tillämpningar för den semantiska webben.

Precis som i det traditionella terminologiarbetet är beskrivning av begrepp centralt för ontologiarbetet. Därför är begreppsanalys ett lämpligt verktyg för både terminologi- och ontologiarbete. I synnerhet när en ontologi är baserad på en ämnesordlista beskrivs begreppen i ontologin ofta med generiska, partitiva och associativa relationer mellan begreppen, men också mer specifika begreppsrelationer eller beskrivningar i text (definitioner och anmärkningar) för mänskliga användare kan tilläggas i en ontologi.

Även den projektmodellen som användas i terminologiarbete, dvs. samarbete mellan fackexperter och experter på begreppsanalys, kan utnyttjas i ett ontologiprojekt.

Terminologicentralen har deltagit i projekten FinnONTO och FinnONTO 2 åren 2004–2012 och i projektet Linked Data Finland åren 2012–2014. I dessa projekt har man utvecklat både ontologier samt verktyg och tillämpningar för den semantiska webben, till exempel portalen Kultursampo. Terminologicentralen har också deltagit i byggandet av Allmän finländsk ontologi ALLFO och flera specialontologier (se Finto-service).

Ontologiarbetet är en av Terminologicentralens tjänster – kontakta gärna Terminologicentralen om din organisation behöver hjälp med ontologiarbete.