FO-numret och faktureringsinformation

Terminologicentralen rf behandlar alla fakturor elektroniskt. Vi ber alla fakturautställare att sända oss sina fakturor i elektronisk form.

Terminologicentralens e-fakturaaddress:

  • e-fakturaaddress: 003706799765
  • Terminologicentralens FO-nummer: 0679976-5
  • operatör: Maventa
  • operatörs ID: 003721291126
  • operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om fakturautställaren inte kan sända e-fakturor kan fakturor skickas till vår revisionsbyrå företrädesvis via e-mail:

  • fakturor via e-mail i PDF-format till invoice-06799765@kollektor.fi
  • pappersfakturor till Sanastokeskus ry Terminologicentralen rf, 06799765, PL 100, 80020 KOLLEKTOR SCAN