Styrelse

Styrelsen 2022

Ari Muhonen (ordförande), chef för biblioteket vid Östra Finlands universitet
Carola Grönholm, översättare och språkvårdare (svenska)
Salli Kankaanpää, chef för finska språkvårdsavdelningen, Institutet för de inhemska språken
Jenni Kavén, verksamhetsledare, Finlands översättar- och tolkförbund rf
Elisa Kettunen, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund rf
Marko Latvanen, specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Saija Ylönen, utvecklingschef, avdelningen för informationslager, Statistikcentralen