Styrelse

Styrelsen 2024

Ari Muhonen (ordförande), chef för biblioteket vid Östra Finlands universitet 
Jenni Kavén, verksamhetsledare, Finlands översättar- och tolkförbund rf  
Jessica Parland-von Essen, utvecklingschef, CSC  
Minna Pyhälahti, huvudredaktör för ordboken Kielitoimiston sanakirja, Institutet för de inhemska språken  
Maarit Rötsä, ledande sakkunnig, 2M IT Oy  
Heidi Vepsäläinen, specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Saija Ylönen, utvecklingschef, Statistikcentralen