Styrelse

Styrelsen 2023

Ari Muhonen (ordförande), chef för biblioteket vid Östra Finlands universitet
Carola Grönholm, översättare och språkvårdare (svenska)
Jenni Kavén, verksamhetsledare, Finlands översättar- och tolkförbund rf
Elisa Kettunen, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund rf
Marko Latvanen, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Minna Pyhälahti, huvudredaktör för ordboken Kielitoimiston sanakirja, Institutet för de inhemska språken
Saija Ylönen, utvecklingschef, avdelningen för informationslager, Statistikcentralen