Terminologiprojekt

Terminologiarbete genomförs som ett typiskt projekt: det har ett tydligt syfte, en tidsplan och begränsade resurser. Ett terminologiprojekt är ofta en del av en större projekthelhet som gäller till exempel utveckling av digitala tjänster eller förnyelse av regleringen. Terminologicentralen har mycket erfarenhet av olika typer av terminologiprojekt och erbjuder experthjälp vid valet av arbetsmetoder och genomförandet av projekt.

Terminologicentralen fungerar som en obunden expert i terminologiprojekt och deltar i dem vid kundens behov. Det kan betyda att Terminologicentralen ger ett utlåtande eller att vi tar helhetsansvar för hela projektet – eller någonting mitt i mellan. Vi bearbetar dock ordlistor alltid i samarbete med en expertgrupp på det ämne som ordlistan handlar om.

Ifall din organisation planerar eller ska börja ett terminologiprojekt, kontakta gärna Terminologicentralen och be om en projektplan och ett anbud.

På de finska sidorna finns en utförligare beskrivning av terminologiprojekten.