Sanastoprojektit

Sanastotyö on tyypillistä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Usein sanastoprojekti on osa suurempaa projektikokonaisuutta, jonka tavoitteena voi olla esimerkiksi digitaalisen palvelun kehittäminen tai säädösuudistuksen valmistelu. Sanastokeskuksella on paljon kokemusta erilaisista sanastoprojekteista, joten voimme auttaa työmenetelmien valinnassa ja projektin toteutuksessa.

Sanastoprojekteissa Sanastokeskus on puolueeton sanastotyön asiantuntija, joka voi osallistua sanastohankkeisiin asiakkaan toivomassa laajuudessa. Niukimmillaan tämä merkitsee lausunnonantajan roolia, enimmillään Sanastokeskus ottaa projektista kokonaisvastuun ja huolehtii siitä, että työ tulee tehdyksi tarvittavalla perinpohjaisuudella ja määräajassa. Yksin Sanastokeskus ei kuitenkaan sanastoja laadi, vaan mukana pitää olla myös käsiteltävän aiheen asiantuntijoita (katso Sanastotyön tekijät).

Jos suunnittelet tai olet aloittamassa sanastohanketta, ota yhteyttä Sanastokeskukseen. Voimme laatia projektisuunnitelman ja antaa tarjouksen projektille asetettujen tavoitteiden mukaan sekä sopia eri osapuolten tehtävistä ja vastuista ja muista käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa sanastotyöstä saa myös kohdasta Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö.

Sanastokeskus on osallistunut vuosikymmenten varrella monenlaisiin sanastoprojekteihin, joiden tuloksista tässä joitain tuoreimpia esimerkkejä: