Sanastotyön hallintamallit

Yhdenkin sanaston laatimisessa täytyy ottaa huomioon monia tekijöitä, jotta sanastotyö etenisi sujuvasti (ks. Työn suunnittelu ja palvelujen tilaaminen). Usein samanaikaisesti valmisteltavana tai ylläpidettävänä on kuitenkin yksittäisen sanaston sijaan useita käsitekokonaisuuksia, joilla voi olla keskinäisiä yhteyksiä ja mahdollisesti erilaisia liittymäkohtia muuhun toimintaan. Tällöin käsitekokonaisuuksien kehittäminen ja ylläpito vaativat tarkkaa suunnittelua, jota voidaan tukea laatimalla sanastotyölle hallintamalli.

Kun on kyse laajoista käsitekokonaisuuksista, on tarpeen ottaa huomioon esimerkiksi

 • organisaation toimintaan kuuluvien käsitekokonaisuuksien keskinäisestä yhteentoimivuudesta huolehtiminen
 • organisaation omien ja julkisen hallinnon yhteisten käsitekokonaisuuksien yhteentoimivuudesta huolehtiminen (huom. koskee myös yksityisen sektorin toimijoita)
 • käsitekokonaisuuksien yhteydet esimerkiksi
  • luokituksiin
  • koodistoihin
  • käsite- ja tietomalleihin
  • rakenteiseen kirjaamiseen (esimerkiksi tietojärjestelmiin)
  • palvelujen ohjeistuksiin ja käyttöliittymiin
  • säädöksiin.

Sanastotyön hallintamalliin voidaan kirjata mm. sanastotyössä huomiota vaativat seikat, työn toteutustavat, osallistujien tehtävät ja vastuut, tehtäväkokonaisuuksien väliset yhteydet sekä aikataulutuksen periaatteet.

Sanastokeskus tuntee sanastotyön erityispiirteet ja voi auttaa suunnittelemaan työn hallintaa ja toteutusta erilaisia toimintaympäristöjä varten. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä!