Henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sanastokeskus.fi.

Katri Seppälä, FM 
johtaja, Terminfon päätoimittaja 
puhelin 045 7831 7670 
 
Kati Helenius, FM 
terminologi (perhevapaalla) 
 
Riina Kosunen, FM 
terminologi 
puhelin 045 7831 7880 
 
Päivi Kouki, fil. yo 
terminologi (opintovapaalla) 
 
Saku Seppälä, DI 
IT-suunnittelija 
puhelin 045 7831 7934 
 
Mari Suhonen, FM 
terminologi 
puhelin 045 7831 7834 
 
Sirpa Suhonen, FM 
terminologi 
puhelin 045 7831 7827 
 
Seija Suonuuti 
projektiterminologi 
 
Anu Ylisalmi, FM 
terminologi, Terminfon toimitussihteeri 
puhelin 045 7831 7859