Lausuntojen antaminen

Sanastokeskus antaa pyydettäessä lausuntoja sekä sanastoista tai sanastoluonnoksista että yksittäisistä termeistä. Yksittäisen termin arviointia varten tarvitaan aina taustatietoja kuten merkitys, johon termillä on tarkoitus viitata, sekä termin käyttöyhteys.

Sanaston, sanastoluonnoksen tai termin toimivuutta koskevan kysymyksen voi lähettää Sanastokeskukselle arviointia ja lausuntoa varten, ja Sanastokeskus vastaa näihin lausuntopyyntöihin kulloisenkin työtilanteen sallimissa rajoissa. Lausunnoillaan Sanastokeskus pyrkii arvioimaan sanaston yleisen käyttökelpoisuuden ja osoittamaan selvimmin käyttöä vaikeuttavat puutteet ja virheet, jos niitä on. Jos asiakas toivoo sanastonsa perusteellista läpikäyntiä tai pitää lausunnon saamista määräajassa ehdottoman tärkeänä, voidaan asiakkaan kanssa sopia erikseen lausunnon antamisesta maksullisena palveluna.