Liity jäseneksi

Sanastokeskus tarjoaa eri kohderyhmille tietoa erikoisalojen käsitteistä ja terminologisesta käsitetyöstä sekä käsiteanalyysia hyödyntäviä asiantuntijapalveluja, kuten sanastojen, luokitusten ja ontologioiden laatimista sekä käsitemallinnuksen tukea. Sanastokeskus ry:n jäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt sekä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita käsiteanalyysiin perustuvasta tehokkaasta tiedon jäsentämisestä ja käsittelystä, viestinnän selkeyttämisestä, tietojärjestelmien semanttisen yhteentoimivuuden edistämisestä sekä digitaalisissa palveluissa käytettävän käsitteistön selkeyttämisestä.

Lisätietoja Sanastokeskuksen toiminnasta on yhdistyksen säännöissä.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään Sanastokeskuksen jäseneksi, täytä henkilöjäsenen jäsenyyshakemus tai yhteisöjäsenen jäsenyyshakemus. Yhteisöjäsenyyttä hakevien on liitettävä hakemuksen mukaan selvitys yhteisön toiminnasta ja sisällöstä (esim. toimintakertomus). Lisätietoja jäsenyydestä saat Sanastokeskuksen toimistosta. Jäseneksi ottamisesta päättää kirjallisen hakemuksen perusteella Sanastokeskuksen hallitus. Jäsenmaksuvelvoite määräytyy kalenterivuosittain ja jäsenyys on voimassa, kunnes jäsen itse pyytää eroa. Yhdistyksen hallitus voi myös erottaa jäsenen esimerkiksi laiminlyötyjen jäsenmaksujen vuoksi.

Jäsenluettelo

Jäsenedut

Sanastokeskuksen jäsenet saavat

  • kutsun Sanastokeskuksen jäsentilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus osallistua Sanastokeskuksen toiminnan kehittämiseen ja saada tietoa mm. ajankohtaisista asioista sanastotyön alalla
  • jäsenkirjeen 4 kertaa vuodessa
  • palveluaikaa (yhteisöjäsenille).

Yhteisöjäsenten palveluaika

Yhteisöjäsenten palveluun voi sisältyä jäsenen tarvitsemaa yksilöllistä neuvontaa esimerkiksi seuraavista aiheista

  • milloin sanastotyötä kannattaa tehdä
  • mitä sanastoprojektia aloittaessa on hyvä ottaa huomioon
  • mihin ontologioita tarvitaan
  • termipankin tehokas käyttö
sekä termikysymysten selvittämistä. Termikysymykset voivat koskea termien erikielisiä vastineita, niiden oikeellisuutta, lyhenteitä tai käsitteen määritelmää. Luotettavan vastauksen löytymistä helpottavat hyvät taustatiedot, esimerkiksi kysyttävän termin käyttöyhteys (konteksti), merkitys ja tieto alasta, jota kysymys koskee.

Jäsenpalvelun palveluajaksi lasketaan myös mahdollinen neuvonnan valmistelu ja jälkiselvitys. Palvelun aikataulusta sovitaan tapauskohtaisesti. Toivotun palveluajankohdan varmistamiseksi palvelupyyntö on kannattaa esittää hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä Sanastokeskukseen sähköpostitse osoitteella tsk@tsk.fi. Sanastoprojektit toteutetaan jatkossakin erillisten tilausten pohjalta jäsenpalvelun ulkopuolella.

Yhteisöjäsenten palveluaikakiintiöt määräytyvät jäsenluokan mukaan. Henkilöjäsenyyteen ei kuulu palveluaikakiintiötä, mutta pyrimme mahdollisuuksien mukaan neuvomaan kaikkia asiakkaitamme kysymysten selvittelyssä.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut määräytyvät jäsenluokan ja liikevaihdon tai talousarvion mukaan. Jäsenmaksut laskutetaan alkuvuodesta. Vuonna 2023 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Jäsenluokka Jäsenmaksu Palveluaikakiintiö
yksityishenkilöt 50 euroa ei palveluaikakiintiötä
aatteelliset ja yleishyödylliset yhteisöt 160 euroa 2 tuntia / vuosi
liikevaihto enintään 5 milj. euroa 350 euroa 4 tuntia / vuosi
liikevaihto yli 5 milj. euroa 700 euroa 8 tuntia / vuosi