TEPA-termipankki

TEPA on Sanastokeskuksen kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja, sanakirjoja ja termitietokantoja.

TEPA-termipankki on ollut Sanastokeskuksen käytössä jo vuodesta 1984 alkaen. Muutaman vuoden sisäisen käytön jälkeen termipankki avattiin ensin maksaville asiakkaille, ja vuodesta 1997 alkaen TEPA on ollut kaikkien maksuttomasti käytettävissä Sanastokeskuksen verkkosivuston kautta. TEPAa on uudistettu vuosien varrella sekä tekniikan että sisällön osalta.

TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT®-sanakirjaohjelmalla. Termipankissa on tällä hetkellä yli 355 000 termitietuetta. Termejä termipankissa on neljällätoista kielellä, joista eniten on suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisiä termejä.

TEPAn aineistot on yhdistelty sanastoryhmiksi aineiston tyypin tai lähteen perusteella. Omina sanastoryhminään haettavissa ovat terminologiset sanastot, Tieteen termipankki, Euroopan unionin termitietokanta IATE, Electropedia sekä muut sanastot. Oletusarvoisesti haku tehdään kaikkiin aineistoihin, mutta haun voi myös rajoittaa tiettyihin sanastoryhmiin valitsemalla yhden tai useamman sanastoryhmän.

Sanastokeskus saa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä TEPAn ylläpitämiseen maksuttomassa käytössä. TEPA-termipankki (erikoisalojen sanastojen ja sanakirjojen kokoelma) on käytettävissä Sanastokeskuksen verkkosivustolla.

Muun muassa TEPA-termipankin historiasta on kerrottu Terminfo-lehden artikkelissa.