Ontologiat

Sanastokeskus on laatinut tai päivittänyt yhdessä kohdealan asiantuntijoiden kanssa seuraavat ontologiat:

Ontologian nimeä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan ontologiaa Finto-ontologiapalvelussa.