Terminfo

Sanastokeskuksen julkaisema Terminfo-verkkolehti on ainoa suomenkielinen terminologia-alan tiedotuslehti. Terminfo kertoo käytännönläheisesti sanasto-, ontologia- ja luokitustyöstä sekä niissä käytettävistä menetelmistä. Terminfon artikkelit käsittelevät muun muassa Suomessa käynnissä olevia sanasto- ja ontologiaprojekteja, terminologian tutkimushankkeita sekä alan konferensseja, kursseja ja muita tilaisuuksia. Lisäksi lehdessä esitellään ihmisiä, jotka vaikuttavat terminologian ja sanastotyön alalla Suomessa. Kirjallisuutta-palstalla esitellään uusia erikoisalojen sanastoja, sanakirjoja sekä muita kiinnostavia julkaisuja.

Terminfon arkisto sisältää verkkolehtenä julkaistut lehden numerot (numerosta 1/2010 lähtien) kokonaisuudessaan. Lehtiarkistoa on täydennetty lisäämällä sinne PDF-muodossa lehden kaikki painetut numerot vuodesta 1980 vuoteen 2009 asti.

Terminfon kansia vuosien varrelta.