Sanastotyön tai ontologiatyön suunnittelu

Hyvin suunniteltu ei aina ole puoliksi tehty, mutta huono suunnittelu kostautuu aina. Terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön suunnittelussa on kysymys yksinkertaisista asioista: mitä tehdään, kenelle, milloin ja miten — niin ja tietysti vielä miksi?

Joskus sanastotyötä tarvitaan yleisesti toiminnan tai termistön ja viestinnän kehittämiseen. Toisinaan sanastotyön tarve ja käyttötarkoitus voi olla hyvinkin rajattu, kuten tietyn tietojärjestelmän tai digitaalisen palvelun kehittäminen. Terminologisen sanastotyön tai ontologiatyön tarpeen arviointi kytkeytyy tiiviisti tavoitteisiin ja kohderyhmään eli siihen, millaista sanastoa tarvitaan ja kenelle. Käyttäjien tarpeiden tulisi siis olla ensisijainen lähtökohta.

Sisällön suunnittelu

Sanaston tai ontologian sisältöä suunniteltaessa tulee pohtia seuraavia asioita:

  • aihe ja sen rajaus
  • sanaston tai ontologian laajuus eli käsiteltävien käsitteiden määrä
  • käsiteltävät kielet
  • millaisia tietoja termeistä ja käsitteistä on määrä koota ja esittää.

Aikataulun suunnittelu

Käytännön sanasto- tai ontologiatyö kannattaa järjestää projekteiksi. Aikataulun suunnittelu perustuu ensisijaisesti arvioon tarvittavasta työmäärästä ja vastuuhenkilöiden ajankäyttömahdollisuuksista sekä mahdollisesti sanastotyön suhteesta muuhun kehitystyöhön. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon seuraavat asiat:

  • työpajojen/kokousten järjestäminen siten, että kaikki asianosaiset voivat osallistua
  • käsiteltävän aineiston toimittaminen osanottajien käyttöön riittävän ajoissa
  • mahdollinen lausuntokierros tai muu laajempi tuotosten kommentointi ja saadun palautteen käsittely
  • sanaston viimeistely julkaistavaksi
  • tarpeiden ja tavoitteiden muuttuminen projektin edetessä – etenkin pitkissä projekteissa tai muun kehitystyön yhteydessä.

Toteutuksen suunnittelu

Terminologian teoria tarjoaa varsin tehokkaat välineet käsitteiden ja käsitejärjestelmien tarkasteluun. Menetelmien ja sanasto- tai ontologiatyön erityispiirteisiin perustuvan projektinhallinnan osaamisen kannalta tehokkainta on antaa suurin osa sanastoprojektiin kuuluvasta käytännön työstä ja vastuusta terminologeille, jolloin sanaston aihealueen sisältöasiantuntijoiden asiantuntemus voidaan kohdistaa nimenomaan sisältökysymyksiin.

Vaikka käsitys sanaston tai ontologian lopullisesta sisällöstä voi suunnitteluvaiheessa olla vielä epätarkka, on jo alussa hyvä miettiä, millaisessa muodossa työn tulos aikanaan otetaan käyttöön ja julkaistaan. Ratkaisu voi vaikuttaa merkittävästi sekä laadittavan sanaston tai ontologian sisältöön että sen käsittely- ja tallennustapaan.