Visio ja kohderyhmät

Sanastokeskuksen visio

Sanastokeskus on kansallisesti merkittävä käsiteanalyysin ja sanastontallennuksen asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa terminologian teoriaan ja alan kansainvälisiin standardeihin perustuvia laadukkaita palveluja.

Kohderyhmät

Sanastokeskuksen palvelujen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen julkinen hallinto ja elinkeinoelämä, mutta monet palvelut on tarkoitettu asiantuntijoiden lisäksi kaikille kansalaisille, sillä kukapa ei tarvitsisi erikoisalojen termejä ja käsitteitä.

Sanastokeskuksen työhön liittyvien palvelujen käyttäjiä voidaan tarkastella ja eritellä kohderyhmiksi useasta eri näkökulmasta, esimerkiksi

  • asiakastyypin mukaan: toimeksiantajat ja palvelujen sekä aineistojen käyttäjät
  • käytettävän palvelun mukaan: esimerkiksi termipankin käyttäjät, perinteisten sanastojen tarvitsijat ja ontologioiden käyttäjät
  • tarpeen mukaan: erikoisalojen toimijat ja suuri yleisö
  • toimintasektorin mukaan: yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaat
  • käyttötilanteen mukaan: esimerkiksi viestinnän ja muiden erikoisalojen asiantuntijat kuten säädösten laatijat ja käsite- ja tietomallien sekä tietojärjestelmien kehittäjät
  • yhdistyksen jäsenyyden mukaan: jäsenet ja muut asiakkaat.

Sanastokeskus kehittää ja tarjoaa palvelujaan enimmäkseen erillisrahoitteisten projektien muodossa. Sanastokeskuksen työ on silti kauttaaltaan yleishyödyllistä palvelutoimintaa.