Vision och målgrupper

Terminologicentralens vision

Terminologicentralen är en nationellt betydande organisation som specialiserar sig i begreppsanalys och hantering av terminologiskt data. Terminologicentralen erbjuder tjänster av hög kvalitet baserade på terminologins teori och internationella standarder om terminologi.

Målgrupper

Den primära målgruppen till Terminologicentralens tjänster är den offentliga förvaltningen och näringslivet i Finland. Flera tjänster är dock avsedda till både fackexperter och alla medborgare – ty vem inte skulle behöva facktermer och -begrepp.

Användarna av de tjänster som Terminologicentralens arbete rör kan iakttas och indelas i målgrupper ur olika synvinklar, till exempel

  • enligt kundtyp: uppdragsgivare samt användare av tjänster och material
  • enligt tjänst: till exempel termbanksanvändare, användare av de traditionella ordlistorna och användare av ontologier
  • enligt behov: aktörer på specialbranscher samt den stora allmänheten
  • enligt sektor: kunder på den privata och den offentliga sektoren
  • enligt användningssituation: till exempel experter inom kommunikation och andra specialbranscher såsom de som skriver lagtexter eller utvecklar begrepps- och informationsmodeller och datasystem
  • enligt medlemskap i föreningen: medlemmar och andra kunder.

Terminologicentralen utvecklar och erbjuder sina tjänster för det mesta som projekt med särskild finansiering. Trots det är Terminologicentralens arbete genomgående allmännyttig tjänstverksamhet.