Referensbibliotek

Terminologicentralen har ett referensbibliotek som specialiserar sig på ordlistor och ordböcker. Biblioteket betjänar både Terminologicentralens personal och kunder.

Biblioteket ligger vid Terminologicentralens lokaler i centrala Helsingfors (Runebergsgatan 4c B 20) och det är öppet under arbetsdagar enligt överenskommelse. En stor del av materialet i biblioteket överfördes till Depåbiblioteket år 2017. Mer information om Depåbiblioteket och användning av dess samling kan hittas på Depåbibliotekets webbplats.