Personal

Personalens e-postadresser konstrueras enligt principen fornamn.efternamn@sanastokeskus.fi.

Katri Seppälä
direktör, filosofie magister
telefon 045 7831 7670
 
Kati Helenius
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 8030
 
Riina Kosunen
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7880
 
Päivi Kouki
terminolog
telefon 045 7831 7904
 
Saku Seppälä
IT-planerare, diplomingenjör
telefon 045 7831 7934
 
Mari Suhonen
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7834
 
Sirpa Suhonen
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7827
 
Seija Suonuuti
projektterminolog
 
Anu Ylisalmi
terminolog, filosofie magister
telefon 045 7831 7859