Luokitusprojektit

Luokitustyössä on kyse loogisen rakenteen luomisesta luokitukselle ja usein myös luokkien kuvailusta, joten terminologian alalta tuttu työmenetelmä käsiteanalyysi sopii hyvin myös luokitustyössä käytettäväksi.

Käsiteanalyysin avulla tuotettavan tiedon hyödyntäminen tukee loogisen luokitusrakenteen muodostamista, ja luokituksen käyttö helpottuu, kun luokille laaditaan kuvaukset, jolloin luokiteltavien objektien sijoittelua eri luokkiin ei tarvitse tehdä pelkkien luokkien nimien perusteella. Luokituksiin kannattaa siis liittää samantyyppisiä käsitekuvauksia, joita käytetään terminologisessa sanastotyössä, vaikka luokitusten kuvauksissa ei täysin noudatettaisikaan terminologisen sanastotyön periaatteita.

Luokitustyöhön sopii myös sanastotyöstä tuttu projektimalli, jossa kohdealan asiantuntijat ja käsiteanalyysin asiantuntijat työskentelevät yhdessä. Näin asiantuntijat voivat keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja työskentely on tehokasta.

Luokitusten laatimisessa auttaminen kuuluu Sanastokeskuksen palveluvalikoimaan – ota yhteyttä, kun tarvitset tukea.

Sanastokeskus on osallistunut 2000-luvulla yhdessä kohdealan asiantuntijoiden kanssa luokituksiin liittyviin projekteihin, joista tässä joitain esimerkkejä: