Användarvillkor

Bank- och finanstermgruppens rekommendationer är avsedda att brukas så flitigt som möjligt i all kommunikation. Terminologicentralen och bank- och finantermgruppen äger upphovsrätten till materialet på gruppens webbplats. Ifall definitioner eller förklaringar lånas, måste källan anges. Om man vill låna en större helhet, skall Terminologicentralen kontaktas först. Användning av materialet för kommersiella ändamål kräver alltid skriftligt lov.

Terminologicentralen och bank- och finanstermgruppen äger upphovsrätten till materialet på gruppens webbplats, ifall inget annat anges.

Terminologicentralen och termgruppen ansvarar ej för eventuell skada som uppstått genom använding av information på denna webbplats.

Mer information fås från Terminologicentralen, e-post toimisto@sanastokeskus.fi, telefon 045 7831 6580.