Om termgruppen

En gemensam terminologi underlättar kommunikationen och förebygger missförstånd. I en fackordlista hittar man områdets centrala terminologi lätt och sparar tid som åtgår till att lösa termproblem.

Bank- och finanstermgruppen strävar till att harmonisera de svenska och finska termerna inom området samt att tillhandahålla terminologin. Termbanken har utarbetats i samarbete mellan ämnesspecialister inom bank- och finansområdet samt Terminologicentralen.

Speciellt bankernas personal drar nytta av detta arbete. Termbanken är dock ett viktigt hjälpmedel även för bland annat översättare, journalister, informatörer och bankernas kunder.