Deltagare

Terminologicentralen svarar gärna på frågor angående termgruppen och termbanken:

Mari Suhonen, koordinator i koordineringsgruppen, tel. 045 7831 7834.

Finansiärer

Aktia, Danske Bank, Finansbranschens Centralförbund, Handelsbanken, Nordea, Nordiska Investeringsbanken, OP, Samlink, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors och Svenska kulturfonden har finansierat terminologiarbetet.