Delta

Anmäl dig till sändlistan

Terminologicentralen har inrättat en sändlista för att sprida information om bank- och finanstermgruppens nyaste termrekommendationer.

Anmäl dig till sändlistan! Du kan anmäla dig per e-post.

Anmäl dig till remissgruppen

Bank- och finanstermgruppen består av koordineringsgruppen och remissgruppen.

Koordineringsgruppen består av språk- eller ämnesspecialister. Den sammanträder några gånger per år för att behandla och besluta om rekommendationerna som ska ges, om de svenska och finska termerna samt definitionerna. Efter att koordineringsgruppen har behandlat materialet publiceras det och det sänds ett meddelande per e-post ut till en bredare remissgrupp, som kan ge sina synpunkter på materialet. Remissgruppens deltagare väljer själv vilket material de vill kommentera, beroende på sina egna tidsresurser och specialområden. Remissgruppens utlåtande behandlas i koordineringsgruppen och därefter publiceras de eventuella ändringarna i termbanken.

Anmäl dig till remissgruppen! Du kan anmäla dig per e-post.

Du som är intresserad av att utveckla bank- och finansterminologin kan anmäla dig till remissgruppen. Målet är att sammansättningen av remissgruppen är bred, att bank- och finansområdets olika delområden är representerade i gruppen. Flera personer från samma organisation kan anmäla sig till gruppen.

När du anmäler dig till en av dessa listor ger du ditt samtycke för att Terminologicentralen TSK registrerar din e-postadress och information om ditt samtycke i ett register som används till att skicka meddelanden om Bank- och finansterminologi i din e-postadress. Du kan avbeställa sändlistan per e-post.

Kommentera ett begrepp

Varje användare av Bank- och finansterminologin kan kommentera en rekommendation som finns på ordlistan via kommenteringsknappen som är tillgänglig efter varje begrepp.

Så här kommenterar du:

  • dra muspekaren över den gråa Kommentera-knappen då tre rutor blir synliga
  • dra muspekaren på en ruta och skriv in ditt namn, din e-postadress och dina kommentarer
  • klicka på Sänd-knappen
  • dina kommentarer sänds till koordinatorn som samlar in kommentarerna för att behandlas i koordineringsgruppen
  • ge inte länkar i ditt meddelande eftersom sådana meddelanden inte kommet fram

Kommentarerna visas inte offentligt.