Arbetssätt

Bank- och finansterminologin utarbetas i en termgrupp, som består av en koordineringsgrupp och en remissgrupp.

Koordineringsgruppen består av ämnes- och språkspecialister och sammanträder några gånger per år för att utarbeta rekommendationer. Efter det publiceras materialet och det sänds ett meddelande per e-post ut till en bredare sammansatt remissgrupp, vars deltagare kan ge sina kommentarer till terminologin. Kommentarerna behandlas i koordineringsgruppen, varefter de eventuella ändringarna publiceras i termbanken.

Den som är intresserad av att utveckla bank- och finansterminologin kan anmäla sig till remissgruppen. Målet är att remissgruppen är brett sammansatt och att den har deltagare som har sakkännedom om olika delområden inom bank- och finansvärlden. Flera deltagare från samma organisation kan anmäla sig till gruppen.

De som vill vara med i remissgruppen kan anmäla sig per e-post eller tel. 045 7831 7834 på Terminologicentralen.