Innehåll

En del av termposterna i termbanken innehåller enbart termer på olika språk, en del av begeppen är även definierade. Termbanken innehåller även förklaringar eller uppgifter om termbruket. Det finns även begreppsdiagram vars avsikt är att ge en helhetsbild av ett visst avgränsat område och att åskådliggöra relationerna mellan begreppen.

Termerna ges främst på svenska och finska, engelska termer tillförs an efter att arbetet framskrider. Definitionerna ges på svenska och/eller på finska. Förklaringar till begreppen finns även delvis på engelska.

Nytt material