Sisältö

Osa termipankissa julkaistuista termitietueista sisältää pelkät erikieliset termivastineet, osalle käsitteistä on annettu myös määritelmät. Lisäksi termipankissa julkaistaan muuta tietoa käsitteistä tai termeistä selityskentässä. Sanasto sisältää myös joitakin käsitekaavioita, joiden tarkoituksena on selventää käsitteiden välisiä suhteita.

Termit annetaan ensisijaisesti ruotsiksi ja suomeksi; englanninkielisiä termejä lisätään työn edetessä. Käsitteiden määritelmät annetaan pääasiassa ruotsiksi, suomeksi tai molemmilla kielillä. Käsitteiden kuvauksia on jonkin verran myös englanniksi.

Uutta aineistoa lisätty