Hakemistot

internet; Internet; netti
en   internet; Internet
määritelmä   
maailmanlaajuinen avoin tietoverkko, joka ytimeltään perustuu TCP/IP-yhteyskäytäntöjen käyttöön
huomautus   
TCP/IP on lyhenne sanoista Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Lyhenteellä viitataan IP-osoitteita hyödyntävään pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon.
Jos internetiin viitattaessa käytetään verkko-sanaa, pitäisi asiayhteydestä käydä selvästi ilmi, ettei kyseessä ole mikä tahansa tieto- tai tietoliikenneverkko.
Jos Internet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja sana esiintyy yhdyssanan alkuosana, se liitetään loppuosaan yhdysmerkin välityksellä kuten muutkin erisnimet: Internet-kamera. Jos kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella internet, sana ei ole erisnimi. Yhdysmerkkiä ei siksi yleensä tarvita, vaan yhdyssanan osat kirjoitetaan suoraan yhteen: internetkamera. Osien hahmottamista helpottamaan yhdysmerkkiä voi kuitenkin tarvittaessa käyttää.
Englannin kielessä termi internet on aiemmin kirjoitettu isolla alkukirjaimella, ja tämä kirjoitustapa on edelleen oikea. Monien englannin kielen käyttöä koskevien oppaiden mukaan ja muun muassa tiedotusvälineiden (esimerkiksi BBC) käytäntöjen perusteella suuntaus vaikuttaa kuitenkin olevan kohti pienialkukirjaimista muotoa. Englannin kielessä käytetään määräistä artikkelia: the internet. Myös lyhyempi ilmaus the net on käytössä.

Käsitejärjestelmäkaaviot: Tietoverkko, Palvelut, Palvelin, Verkkosivu ja Älylaitteet
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2012-01-10

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: