Hakemistot

IP-osoite; IP-numero
en   IP address; IP number
määritelmä   
internetiin kytketyn tietojenkäsittely- tai tiedonsiirtolaitteen tai verkkoliittymän yksilöivä numeerinen tunnus
huomautus   
Nykyisellään IP-osoite (IPv4) muodostuu neljästä 1 - 3-numeroisesta luvusta (väliltä 0..255), joita erottaa piste. IPv4:n osoitteet ovat 32-bittisiä ja jatkossa osoitteiden riittävyyden takaamiseksi käyttöön otettavat IPv6:n osoitteet 128-bittisiä.
IP on lyhenne englannin sanoista Internet protocol.

Käsitejärjestelmäkaavio: Palvelin
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2007-12-14

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: