Hakemistot

sosiaalinen media; yhteisöllinen media
en   social media
määritelmä   
tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti käyttäjien tuottamaa ja jakamaa sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita
huomautus   
Sosiaaliselle medialle tyypillisiä verkkopalveluja ovat esimerkiksi sisällönjakopalvelut, verkkoyhteisöpalvelut ja keskustelupalstat.
Sosiaalisen median piiriin kuuluvaa toimintaa ovat esimerkiksi kollektiivinen sisällöntuotanto, avoin asiasanoitus, blogien kirjoittaminen ja lukeminen, tiedostojen jakaminen vertaisverkoissa, kuluttajien välinen sähköinen kaupankäynti sekä verkkopelien pelaaminen monen kesken.
Sosiaalinen media voidaan määritellä myös vuorovaikutteisuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen perustuviksi viestintävälineiksi, -kanavaksi tai -ympäristöksi.
Joissakin sosiaalisen median käsitteen määritelmissä painotetaan tietoteknisiä ratkaisuja (vrt. web 2.0).
Sosiaalisesta mediasta käytetään lyhennettä some.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2017-10-09

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: