Hakemistot

ohjelmisto
en   software
määritelmä   
kahdesta tai useammasta ohjelmasta muodostuva kokonaisuus
huomautus   
Ohjelmistoja ovat esimerkiksi laiteohjelmisto (engl. firmware), varusohjelmisto (engl. system software) ja sovellusohjelmisto (engl. application software). Laiteohjelmisto on asennettu kiinteästi tietokoneeseen ja sillä toteutetaan tietokoneen perustoimintoja. Varusohjelmisto tarkoittaa tietokoneen käytön mahdolliseksi tekevää perusohjelmistoa, kuten BIOSia ja käyttöjärjestelmää, ja sovellusohjelmisto käyttäjän tarvitsemia tehtäviä suorittavaa ohjelmistoa.
Ohjelmisto voidaan ymmärtää myös laajemmin siten, että se koostuu ohjelmien lisäksi tiedostoista ja dokumentaatiosta. Ohjelmistolla voidaan tarkoittaa myös laitteiston vastakohtaa.
Vaikka ohjelma- ja ohjelmisto-sanoja usein käytetään toistensa synonyymeina, on ohjelmisto-sanan käyttö suositettavaa vain niissä tapauksissa, joissa viitataan selkeästi usean erillisen ohjelman muodostamaan kokonaisuuteen.

Käsitejärjestelmäkaavio: Ohjelmat
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2014-12-05

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: