Hakemistot

osaamismerkki; digitaalinen osaamismerkki; virtuaalinen osaamismerkki
en   digital badge; e-badge; ebadge; competence badge; credential
määritelmä   
digitaalisessa muodossa oleva visuaalinen merkki, jolla myöntäjätaho todistaa, että henkilö on osallistunut tietoa, taitoa tai osaamista tuottavaan toimintaan tai saavuttanut tietyt kriteerit täyttävän osaamisen
huomautus   
Osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liitetyistä metatiedoista, kuten merkin nimestä, kuvauksesta, osaamiskriteereistä, myöntäjän tiedoista ja voimassaoloajasta. Se kertoo esimerkiksi suoritetusta kokeesta, kurssista tai koulutuksesta tai muuten osoitetusta tiedosta tai taidosta, tehdystä vapaaehtoistyöstä tai toimimisesta tietyssä roolissa.
Osaamismerkin voi myöntää esimerkiksi järjestö, oppilaitos, yritys tai julkishallinto.
Osaamismerkkejä voi linkittää sähköiseen ansioluetteloon tai sosiaalisen median sivustolle, ja niitä voi ryhmitellä kokonaisuuksiksi. Merkkeihin voi liittää suosituksia.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2022-10-26

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: