Hakemistot

verkkosivu; www-sivu; internetsivu; nettisivu
en   web page; WWW page
määritelmä   
internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää käyttäjän laitteistolla
huomautus   
Verkkosivuun voi sisältyä merkintäkielen (esimerkiksi HTML, XML) määritysten lisäksi sovelmia. Verkkosivun määrittävä tiedosto ei itse sisällä sivulle kuuluvia kuvia, animaatiota tai ääniä, vaan ainoastaan viittauksen nämä elementit sisältäviin erillisiin tiedostoihin. Kaikki linkein yhdistetyt verkkosivut eivät välttämättä sijaitse samalla palvelimella.
Myös suuraakkosin kirjoitettua muotoa WWW-sivu voidaan käyttää. Myös Internet-sivu voidaan kirjoittaa isolla alkukirjaimella.
Verkkosivulla voidaan viitata myös intranetin sivuun, jolloin voidaan puhua intranetsivusta.

Käsitekaavio: Verkkosivu
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2012-01-10

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: