Hakemistot

verkkosivusto; www-sivusto; internetsivusto; nettisivusto; sivusto
mieluummin kuin: saitti
en   web site; website; WWW site
määritelmä   
yksittäisen henkilön tai organisaation tuottama tai tiettyä aihetta käsittelevä verkkosivujen joukko
huomautus   
Verkkosivuston osoitteena on yleensä sivuston etusivun www-osoite.
Verkkosivustoon voidaan liittää käyttäjille suunnattu oikeusilmoitus (engl. legal notice), joka käyttäjän tulee ottaa huomioon aineistoa hyödyntäessään. Ilmoitus voi olla esimerkiksi sivuston omistajan vastuuta rajaava vastuuvapausilmoitus (engl. disclaimer) tai tekijänoikeudet selvittävä tekijänoikeusilmoitus (engl. copyright notice).
Verkkosivustolla voidaan viitata myös intranetin sivustoon, jolloin voidaan puhua intranetsivustosta.
Myös suuraakkosin kirjoitettua muotoa WWW-sivusto voidaan käyttää. Myös Internet-sivusto voidaan kirjoittaa isolla alkukirjaimella.
Englannin site-sana voi viitata myös internetissä olevaan palvelimeen tai palvelinryhmään, esimerkiksi termissä FTP site. (FTP on lyhenne sanoista file transfer protocol.)

Käsitekaavio: Verkkosivu
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2012-01-10

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: