Hakemistot

URL; URL-osoite
en   uniform resource locator; URL
määritelmä   
tunnus, joka määrättyjä sääntöjä noudattaen kertoo ensisijaisen tavan paikantaa tietty resurssi
huomautus   
Useimmiten resurssilla tarkoitetaan internetissä olevaa tietoa tai palvelua.
Esimerkiksi Sanastokeskus TSK:n verkkosivuston URL on http://www.tsk.fi, jossa http viittaa yhteyskäytäntöön ja www.tsk.fi palvelimeen, jossa tiedostot sijaitsevat.
Resurssin URL voi muuttua tai poistua käytöstä, jolloin sitä ei enää löydä URL:n avulla. Vrt. URN.
Ks. myös www-osoite.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2019-06-27

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: