Hakemistot

tietotekniikka; informaatiotekniikka
mieluummin kuin: informaatioteknologia
en   information technology; IT
määritelmä   
tiedon automaattisen käsittelyn ja siirron välineet ja menetelmät sekä niiden käytön osaaminen
huomautus   
Termiä informaatioteknologia ei suositeta käytettäväksi tässä merkityksessä, sillä teknologia-sanalla viitataan ensisijaisesti tekniikan teoriaan ja oppiin, ei käytännön sovelluksiin.
Yleiskielessä tähän käsitteeseen on perinteisesti viitattu myös lyhenteellä ATK (tai atk), joka muodostuu sanoista automaattinen tietojenkäsittely (engl. automatic data processing). Tietotekniikan erikoiskielessä käsite ATK on rajattu tarkemmin ja termillä viitataan tietokoneavusteiseen tietojen keräämiseen, tallentamiseen, järjestämiseen, siirtämiseen, yhdistämiseen tai muuhun käsittelyyn.
Tietotekniikan osa-alueita ovat tietojenkäsittelytekniikka ja tietoliikennetekniikka, ja näissä käytettäviä välineitä esimerkiksi ohjelmistot ja laitteet.
Myös ilmausta tieto- ja viestintätekniikka (engl. information and communication technology, ICT) käytetään, kun halutaan korostaa näiden tekniikoiden liittymiä toisiinsa.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2010-03-05

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: