Hakemistot

tietoturva; tietoturvallisuus
en   information security; > data security <tietoaineistoturvallisuudesta>
määritelmä   
järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus
huomautus   
Tietoturvan järjestelyjä ovat esimerkiksi kulunvalvonta, tilojen lukitus, asiakirjojen turvallinen säilytys ja hävitys, tietojen salaus ja varmuuskopiointi sekä palomuurin, virustorjuntaohjelman ja varmenteiden käyttö. Tietoturvaan kuuluu muun muassa tietoaineistojen, laitteistojen, ohjelmistojen, tietoliikenteen ja toiminnan turvaaminen.
Tietoturvalla ja tietoturvallisuudella voidaan tarkoittaa myös oloja, joissa tietoturvariskit on otettu huomioon ja minimoitu.

Käsitekaavio: Tietoturva
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2015-07-06

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: