Hakemistot

HTML-kieli; HTML
en   HTML; Hypertext Markup Language
määritelmä   
SGML-kielen kaltainen hypertekstin rakenteen ja ulkoasun kuvaukseen käytettävä merkintäkieli
huomautus   
HTML-kieltä käytetään erityisesti internetissä esitettävien dokumenttien kuvaamiseen.
HTML-kielen avulla voidaan määritellä esimerkiksi linkit, kirjasinlaji ja tekstin sijoittuminen sivulle. HTML:ssä käytettävien tunnisteiden (1) joukko on rajallinen, eikä käyttäjä voi laajentaa sitä.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2010-12-28

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: