Hakemistot

XML-kieli; XML
en   XML; Extensible Markup Language
määritelmä   
SGML-kielestä erityisesti internetkäyttöä varten rajattu merkintäkieli, joka on helposti laajennettavissa
huomautus   
XML-kielen laajentaminen on helppoa, koska uusia tunnisteita (1) voidaan ottaa käyttöön sitä mukaa kuin määrittelytarpeita ilmenee.
XML-kielen käyttö helpottaa aineistojen yhdistämistä ja siirtoja erilaisten järjestelmien välillä.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2010-12-28

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: