Hakemistot

verkkoyhteisöpalvelu; internetyhteisöpalvelu
mieluummin kuin: sosiaalinen verkostopalvelu
en   social network service
määritelmä   
palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden ihmisten välisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tietoverkon kautta
huomautus   
Verkkoyhteisöpalvelun kautta ihmiset voivat viestiä keskenään ja jakaa esimerkiksi kiinnostuksen kohteitaan koskevia tietoja ja mielipiteitä. Joissain verkkoyhteisöpalveluissa käyttäjä luo itselleen profiilin, johon hän liittää tietoja itsestään ja esimerkiksi kuvansa. Hän voi pyytää ystäviään liittymään verkkoyhteisöpalveluun tai hyväksyä toisia palvelun käyttäjiä verkostoonsa. Verkkoyhteisöpalvelun avulla voi esimerkiksi etsiä vanhoja koulukavereitaan. Verkkoyhteisöpalveluja voidaan hyödyntää myös työelämään ja harrastuksiin liittyvässä viestinnässä.
Verkkoyhteisöpalveluja ovat esimerkiksi Facebook, MySpace ja IRC-Galleria.
Termiä verkostoitumispalvelu käytetään toisinaan termin verkkoyhteisöpalvelu synonyymina, toisinaan sillä viitataan palveluihin, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään tyypillisesti muita kuin yksityiselämään liittyviä ihmissuhteita. Esimerkki erityisesti työelämään liittyvästä verkostoitumispalvelusta on LinkedIn, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi oman työhistorian kuvaamisessa ja esittämisessä, työnhaussa ja asiantuntijatiedon vaihdossa.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2010-12-28

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: