Hakemistot

ryväslaskenta; grid-laskenta
en   grid computing
määritelmä   
hajautettu tietojenkäsittely, joka suoritetaan jaetusti suurella joukolla verkossa olevia tietokoneita
huomautus   
Ryväslaskentaa käytetään esimerkiksi CERNin rakentaman LHC-hiukkaskiihdyttimen tuottaman tiedon käsittelyyn, sillä hiukkaskiihdytin tuottaa niin paljon arkistoitavaa ja tutkittavaa dataa, että sen käsittely muulla tavoin ei olisi taloudellisesti kannattavaa.
Lähde: Tietotekniikan termitalkoot, 2023-04-25

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: